Política de privacitat

Ecoartés només recull les dades necessàries per gestionar correctament els tallers.

Aquestes dades s'emmagatzemaran el temps necessari per dur a bon terme els tallers de Cuida't. Degut a la situació actual de pandèmia, aquestes dades es poden utilitzar per notificar els participants dels tallers en cas de detecció d'un positiu d'algun contacte del taller.

Els vostres drets quan ens faciliteu les dades són:

Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a ecoartes@ecofartus.cat.

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, pots fer-ho mitjançant un escrit o a la seva seu electrònica https://seu.apd.cat.